Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Τα Βιβλιάρια Υγείας των δημοσίων υπαλλήλων για το 2018Οι δημόσιοι υπάλληλοι, μετά την κατάργηση των οργανισμών ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ υπάγονται πλέον στο ΙΚΑ / Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ

Με την ένταξή τους στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ τους αποδόθηκε αυτόματα Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον οποίο και πρέπει να γνωρίζουν...

...Η συνέχεια εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου