Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Βεβαίωση πως ψήφισαν απαιτεί το ΕΣΠΑ από τους Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για να πληρωθούν την ημέρα των Εκλογών. Τι θα γίνει με το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα ψηφίσει με Επιστολική ψήφο;;Σύμφωνα με έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, για το οποίο ενημερώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., θα πρέπει να μεριμνήσουν να παραλάβουν Βεβαίωση(κοινοποιεί Υπόδειγμα η Δ.Π.Ε. Αχαΐας) από την Εφορευτική Επιτροπή του Εκλογικού Τμήματος στο οποίο θα ψηφίσουν, την οποία και θα προσκομίσουν στον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ή τον Προϊστάμενο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου υπηρετούν και αυτοί μαζί με τα Παρουσιολόγια θα τις προσκομίσουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή στις Π.Δ.Ε., οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη μισθοδοσία των αναπληρωτών.
Βέβαια εδώ εγείρεται μια απορία, από τη στιγμή που στην περίπτωση του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα ψηφίσει στην μια και μοναδική κάλπη στην έδρα της κάθε Π.Δ.Ε. το προσωπικό που υπηρετεί στο Νομό της έδρας της Περιφέρειας και το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. το οποίο εργάζεται στους υπόλοιπους Νομούς θα ψηφίσει με Επιστολική ψήφο όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 1/2003.
Ως εκ τούτου μόνον τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα ψηφίσουν στην κάλπη θα έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τη Βεβαίωση από την Εφορευτική Επιτροπή, την οποία ακολούθως θα προσκομίσουν στους Διευθυντές και Προϊσταμένους για να πληρωθούν τη μέρα των εκλογών και να μην τη χάσουν.
Οι υπόλοιποι που θα ψηφίσουν επιστολικά πως θα παραλάβουν την Βεβαίωση;;
Το Υπουργείο οφείλει να μας απαντήσει.

Βασίλης Βούγιας


Δείτε τα Έγγραφα και το Υπόδειγμα Βεβαίωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου