Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018

Εκπαιδευτικό λογισμικό υποστήριξης μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία


Εκπαιδευτικό λογισμικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιμόρφωση και Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για Άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες".

Tο εκπαιδευτικό λογισμικό παρήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ:

α) Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
β) Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά, Γλώσσα
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: ΑμΕΑ
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου