Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Οδηγίες για την ψηφοφορία των εκλογών για το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. από τον Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Νοτίου Αιγαίου
Συνάδελφοι/ες,
σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των Αιρετών εκπροσώπων στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π) και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π).
Τις επόμενες μέρες θα παραλάβετε τα σχετικά ψηφοδέλτια στις δομές σας, ώστε να ψηφίσετε επιστολικά. Προκειμένου να καταμετρηθούν ως έγκυρα, θα πρέπει να παραληφθούν από την εφορευτική επιτροπή μέχρι και τις 7 Νοεμβρίου. Επομένως, μπορείτε να ψηφίσετε μόλις παραλάβετε τα ψηφοδέλτια και να τα αποστείλετε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή courier στην Π.Δ.Ε Νοτίου Αιγαίου με την ένδειξη για τις εκλογές Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. 
Τα ψηφοδέλτια και ο φάκελος για το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι λευκά και του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. πράσινα, μπορείτε να βάλετε έως δύο σταυρούς για κάθε ψηφοδέλτιο και στη συνέχεια να τοποθετήσετε τους δύο αυτούς φακέλους σε ένα τρίτο και να τον αποστείλετε. Για την διευκόλυνσή σας έχετε και την δυνατότητα για ομαδική αποστολή εφόσον υπάρχουν συνάδελφοι που μπορούν να το αναλάβουν. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6372198166 Πόπη Κοντοφάκα και 6993673176 Άννα Λαφτσή, για περαιτέρω διευκρινήσεις. 
Οι συνάδελφοι/ες που εργάζονται στη Σύρο καλούνται να ψηφίσουν στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου.
Θεωρούμε σημαντική την συμμετοχή σας για την ανάδειξη των Αιρετών εκπροσώπων μας.


Για την προσωρινή διοικούσα επιτροπή

Η πρόεδρος Ο Γραμματέας

Πόπη Κοντοφάκα  Κώστας Γεροδιάκομος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου