Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Τα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης των Συντονιστών Ε.Ε. των 4 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας


Αναθέσεις επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σχολικών μονάδων σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής
Διεύθυνσης ΠΕ & ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
 
Συνημμένα:
1ο ΠΕΚΕΣ 23658 6ΚΤΥ4653ΠΣ-Ε7Μ.pdf

2ο ΠΕΚΕΣ 23673 ΨΜΜΕ4653ΠΣ-Ξ17.pdf

3ο ΠΕΚΕΣ 24175 Ω8Ζ94653ΠΣ-Δ9Τ.pdf 
4ο ΠΕΚΕΣ 23449 (Ανακοινοποίηση) Ω7ΝΗ4653ΠΣ-53Λ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου