Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Σχετικά με τη συνεδρίαση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. της 25ης Οκτωβρίου και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις


Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων
Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 25/10/2018
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
    Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.     Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε 2 Διευθυντές Δ.Ε. σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3528/2007.
2.     Συζητήθηκαν και ικανοποιήθηκαν 21 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να παραιτηθούν στη διάρκεια του διδακτικού έτους για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 8 από τις 21 αιτήσεις (38%) αφορούν παραίτηση για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό.  Ο Μ.Ο. ηλικίας των παραιτούμενων αυτής της κατηγορίας είναι τα 51,7 έτη. Ο Μέσος όρος ηλικίας των υπόλοιπων 13 εκπαιδευτικών που ζήτησαν να παραιτηθούν είναι τα 60,7 έτη. Η διαδικασία παραιτήσεων εκπαιδευτικών μέσω ΚΥΣΔΕ περιγράφεται εδώ.
3.     Συζητήθηκαν 4 αιτήσεις ανάκλησης απόσπασης εκπαιδευτικών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 2 και απορρίφθηκαν οι άλλες 2. Ζητήσαμε να γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών.
4.     Έγινε ενημέρωση του ΚΥΣΔΕ επί οργανικών κενών και πλεονασμάτων Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Διαπολιτισμικών Σχολείων για τις μεταθέσεις διδακτικού έτους 2019-2020. Η εγκύκλιος των μεταθέσεων αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Νοεμβρίου.
5.     Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών για άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Παράλληλα έγινε δεκτή 1 ανάκληση της αίτησης μετάταξης εκπαιδευτικού.
6.     Συζητήθηκαν 28 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ & ΕΕΠ των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών. Για 2 από αυτές έγινε ανάκληση αίτησης, 1 απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη και 25 αιτήσεις έγιναν δεκτές κατόπιν θετικών εισηγήσεων των τριμελών επιτροπών.
7.     Σχετικά με την εξέταση θεμάτων αναφορικά με τις  αποσπάσεις, καταθέσαμε ξανά την θέση της ΟΛΜΕ για να γίνει άμεσα Γ΄ φάση αποσπάσεων. Αρχικά εγκρίθηκε 1 αίτηση απόσπασης κατά προτεραιότητα (αιρετός ΟΤΑ). Παράλληλα ικανοποιήθηκαν 3 αιτήσεις απόσπασης κατά προτεραιότητα και 2 ανακλήσεις αποσπάσεων κατά προτεραιότητα (σύζυγοι ένστολων). Τέλος ικανοποιήθηκε 1 αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού που εντάσσεται σε ειδική κατηγορία (γονέας τέκνου με Π.Α. 67%).
8.     Έγινε δεκτή 1 ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού σε ΣΜΕΑΕ. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 ένσταση επί της ανάκλησης απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ.
9.     Συζητήθηκαν 22 ανακλήσεις – διακοπές αποσπάσεων. Εξ αυτών απορρίφθηκε 1 αίτηση. Παράλληλα έγινε εξέταση 9 νέων αιτήσεων απόσπασης εκ των οποίων ικανοποιήθηκε 1 αίτηση. Τέλος εξετάστηκαν 63 αιτήσεις εκπαιδευτικών που έκαναν ένσταση ή αίτηση επανεξέτασης. Οι αιτήσεις αυτές έγιναν χειρόγραφα μέσω των ΔΔΕ, αφού το σύστημα  opsyd ήταν κλειστό. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 8. Δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν εκπαιδευτικοί με πολύ σοβαρούς λόγους υγείας ή και κοινωνικούς/οικογενειακούς (τρίτεκνοι, μονογονεϊκές, δικαστικοί συμπαραστάτες). Υπάρχουν επίσης εκπαιδευτικοί που συντηρούν πολλές κατοικίες λόγω μη συνυπηρέτησης με σύζυγο ή και με σπουδάζοντα τέκνα.  Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς αυτούς δυστυχώς ευρισκόμενοι σε αδιέξοδο, αναγκάζονται να καταφύγουν σε άδειες άνευ αποδοχών!
10.   Σε συνέχεια παλαιότερων ενημερωτικών για  τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση να σας ενημερώσουμε ότι εξακολουθεί να εμφανίζεται μια σοβαρή μείωση του αριθμού των γεννήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από 106.428 γεννήσεις το 2011, το 2017 είχαμε μια μείωση κατά 17.875 δηλαδή σε ποσοστό 16,7% φτάνοντας στις 88.553. Το 2017 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 35948! Η διαφορά γεννήσεων θανάτων μεταξύ 2013 και 2017 είναι αυξημένη κατά  50,9%! Είναι χαρακτηριστική η πρόβλεψη της Eurostat ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας το 2080 θα είναι 7,2 εκατομμύρια κάτοικοι. O δείκτης γήρανσης του πληθυσμού από 132,9 το 2011 παρουσίασε μια αύξηση 10,4% για να φτάσει το 2016 στο 148,3%. Ο δείκτης γήρανσης είναι η αναλογία γεροντικού πληθυσμού (ηλικίας 65 ετών και άνω) προς τον ηλικιακά νεότερο (0-14 ετών). Με βάση την απογραφή του 2011 το 19,6% των κατοίκων της χώρας έχει ηλικίες από 0-19 ετών. Είναι  χαρακτηριστικό ότι η υπογεννητικότητα που ακολούθησε μετά το ξέσπασμα της κρίσης και συνεπώς η μείωση του μαθητικού πληθυσμού, είναι ήδη ορατή στην προσχολική εκπαίδευση, περνά σταδιακά και στην πρωτοβάθμια και μέσα στα δύο επόμενα χρόνια θα έρθει και στη Δευτεροβάθμια! Το σχολικό έτος 2010/11 οι εγγεγραμμένοι μαθητές στα Γυμνάσια ήταν 332.005 και στα Λύκεια 247.209. Το έτος 2017 ο αντίστοιχος αριθμός για τα Γυμνάσια ήταν 310.734 (μείωση 6,51%) και για τα Λύκεια 221.356 (μείωση 10,45%).
11.  Σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις για την αναδρομική καταβολή του 13ου και 14ου μισθού η θέση μας είναι εδώ.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Στις 7 Νοέμβρη οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα καλούνται να ψηφίσουν στις εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ). Είναι προφανές ότι  οι εκλογές  αυτές, δεν είναι τυπική γραφειοκρατική διαδικασία δημοσιοϋπαλληλικής διεκπεραίωσης. Οι αιρετοί των ΣΥΝΕΚ  θα συνεχίσουν να πρωτοστατούν για την αγωνιστική διεκδίκηση και βελτίωση των εργασιακών σχέσεων μονίμων και αναπληρωτών, για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις υπηρεσιακές μεταβολές, ενημερώνοντας εκπαιδευτικούς, Συλλόγους διδασκόντων και ΔΣ των ΕΛΜΕ, ώστε από κοινού  με τους αιρετούς να οργανώνουν δυναμικές παρεμβάσεις του κλάδου απέναντι σε αυθαιρεσίες της διοίκησης και σε οποιαδήποτε μέτρα υποβαθμίζουν το ρόλο και τις εργασιακές συνθήκες των εκπαιδευτικών.
   Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί με αιρετούς ανεξέλεγκτους, προσανατολισμένους στο πελατειακό σύστημα ή παράγοντες αδιαφανών μηχανισμών, ούτε βέβαια και από αιρετούς που εξαντλούν τη δράση τους στην αποχή και στην καταγγελία στα ΥΣ, απεμπολώντας επί της ουσίας την αναγκαιότητα ουσιαστικής παρέμβασής τους μαζί με τις ΕΛΜΕ, για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εκπαιδευτικών και του κλάδου.
   Οι δυνάμεις αυτές στις ΕΛΜΕ και στην ΟΛΜΕ, επιδίδονται στην απόλυτη καταστροφολογία, σε στείρα και αδιέξοδη δαιμονοποίηση της πραγματικότητας, σε απόκρυψη ή υποτίμηση κάθε κατάκτησης και θετικού βήματος,  σπέρνοντας την απογοήτευση και την παραίτηση στους συναδέλφους.
   Για εμάς, η κριτική απέναντι στις ασκούμενες πολιτικές πρέπει να είναι σκληρή, χρειάζεται όμως να ακουμπά στην πραγματικότητα και να παρακινεί σε δημιουργική  δράση και θετική διεκδίκηση.  Αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο σε ό,τι υποβαθμίζει εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα, υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας και όσα προάγουν την αλλαγή νοοτροπίας για τη βελτίωση του έργου μας και του δημόσιου σχολείου, σε όφελος των μαθητών/τριών  μας.
   Δεν υποχωρούμε ούτε βήμα από το όραμα και τις διεκδικήσεις μας για ένα 12χρονο (+2χρονη προσχολική) δημόσιο και δωρεάν, ποιοτικό και δημοκρατικό σχολείο, που θα απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας, των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών του.
   Για μας, η προάσπιση των εργασιακών συμφερόντων των συναδέλφων/ισσών με δικαιοσύνη, αμεροληψία και διαφάνεια, είναι απαράγραπτο ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ και όχι «χάρη» ή «ευνοϊκή» εξυπηρέτηση!
   Με μαζικούς, συλλογικούς αγώνες προασπίζουμε και διευρύνουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το δημόσιο σχολείο, ενάντια στις πολιτικές λιτότητας και στα νεοφιλελεύθερα σχέδια ιδιωτικοποίησης.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 26/10/2018
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου