Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 138166/Δ3/3-9-2014 Υπουργικής Απόφασης περί ορισμού Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου