Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ετήσιας διάρκειας...ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα
Τηλ: 210 3626445
www.kemepse.com

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
ετήσιας διάρκειας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2014 -2015
Το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει για ενδέκατο κατά σειρά έτος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ειδική Αγωγή με αντικείμενο:

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΉ: Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσορθογραφία, Δυσπραξία), Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, Διαταραχές Συμπεριφοράς,   Αισθητηριακές – Κινητικές Αναπηρίες, Νοητική  Υστέρηση, Αυτισμός, Ψυχικές Διαταραχές  παιδιών και εφήβων, Ψυχοπαιδαγωγική αντιμετώπιση, Συμβουλευτική Γονέων, Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Πρακτική Άσκηση στην Ε.Α.Ε.

1.      Ταυτότητα και σκοπός του Προγράμματος
Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

·         Στοχεύει στην:

α. κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
β. παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο,  προκειμένου αυτοί να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών τους, στο πλαίσιο του σχολείου και  της οικογένειας.
γ. συμμετοχή στο «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Αγωγής»

·        Εστιάζει στην:

διάγνωση, την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα :
-Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Αναπτυξιακή Διαταραχή Συντονισμού των Κινήσεων-Δυσπραξία)
-Διαταραχών Επικοινωνίας (Γλωσσικής Έκφρασης, Φωνολογική   Διαταραχή, Τραυλισμός)
- Αναπηρίας (νοητική υστέρηση, κινητικές διαταραχές, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης, πολλαπλές αναπηρίες)
- Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών  (Αυτισμός, Asperger, Rett)
- Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα  (ΔΕΠΥ)
- Ψυχικών και Συναισθηματικών  Διαταραχών
- Αισθητηριακές –Κινητικές δυσκολίες
- Χρόνιες παθήσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
·         Περιλαμβάνει, επίσης, μεθόδους :

             -      διάγνωσης,
-      κατάρτισης Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΕΕΠ),
-      πρώιμης παρέμβασης,
-       πρακτικής άσκησης σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)
-      αξιοποίησης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε  εκπαιδευτικά προγράμματα.
-      συμβουλευτικής μαθητών και γονέων

2.      Επιστημονικός Υπεύθυνος. Επιστημονική Επιτροπή
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο καθηγητής  Ψυχοφυσιολογίας και Ψυχικής Υγιεινής  του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Παπαδάτος.
Την ευθύνη της οργάνωσης και ανάπτυξης του Προγράμματος έχει Επιστημονική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών  και ειδικούς επιστήμονες από το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3.  Για συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώνετε την Αίτηση Συμμετοχής και την αποστέλλετε μαζί με ένα βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: spedu2015@gmail.com   ή στο Fax: 210-3614301
Για ανακοινώσεις σχετικές με το Πρόγραμμα μπορείτε να επισκέπτεστε το www.kemepse.com     
Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-3626445 καθημερινά 10.00-14.00.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου