Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ(Σ.Κ.Λ.Ε) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Αθήνα 18/9/2014
              Αρ.Πρωτ.: 10920
                                              
                                                 Προς: 1. Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κο Λοβέρδο
2. Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κο Δερμεντζόγλου
3. Διευθυντή Ειδικής Αγωγής, κο Λολίτσα

Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Αγωγή»

Κύριε Υπουργέ,
  
Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκπροσωπεί πανελλαδικά τους επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς. Οι δράσεις μας έχουν ως σκοπό την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων μας και την προώθηση των αρχών και των αξιών της κοινωνικής εργασίας με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής συνενοχής στην Ελληνική κοινωνία.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας διατυπώσουμε τους προβληματισμούς του Συνδέσμου μας σε ότι αφορά το σχέδιο νόμου για την Ειδική Αγωγή , όπως αυτό είχε κατατεθεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την άνοιξη του 2014.

Στο σχέδιο νόμου υπήρχαν διατάξεις που έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, οι οποίες δημιουργούσαν ανισότητες μεταξύ των επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών .

Η πρόβλεψη για επιπλέον τυπικό προσόν (του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ παιδαγωγικής επάρκειας) για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς με πτυχίου Πανεπιστημίου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ΠΔ 50/1989 (ΦΕΚ 23/Α/26-1-1989) που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών. Ειδικότερα, στο άρθρο 1, παράγραφος 3 ορίζεται με σαφήνεια ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απασχολούνται στους τομείς της ψυχικής υγείας και της εκπαίδευσης χωρίς να προβλέπονται επιπλέον τυπικά προσόντα.

Όπως καλά γνωρίζετε ο ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού όπως προσδιορίζεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο είναι πρωτίστως διαγνωστικού, συμβουλευτικού & θεραπευτικού χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, η πρόβλεψη παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητο τυπικού προσόντος με κανένα τρόπο δεν συμβάλει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ειδικά σχολεία προς τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά.

Επίσης, στην φετινή εγκύκλιο για την κάλυψη θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ η πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας υπήρχε για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κάτι που συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια και υπήρχαν επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες προς το Υπουργείο, λόγω της δημιουργίας ανισοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου.

Ως το κατεξοχήν αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί στην χώρα μας είναι εξειδικευμένοι κοινωνικοί επιστήμονες, απόφοιτοι των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΑΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας και Ηρακλείου καθώς και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η εκπαίδευσή τους και στα τέσσερα τμήματα αφορά τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης και έχει την ίδια διάρκεια(8εξάμηνα).

Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα, όπως αυτά καθορίζονται με το Π.Δ. 23/1992. Ασκούν το λειτούργημα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ και ΑΤΕΙ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 54 του Νόμου 3918/2011.

Επιπλέον, ο Νόμος 2916/2001 που αφορά στην «Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ρύθμισης θεμάτων του Τεχνολογικού τομέα της», ορίζει ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας είναι ενιαία αποτελούμενη από ΑΕΙ και ΤΕΙ διασφαλίζοντας έτσι και την τυπική ισοτιμία των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

Κατά συνέπεια πως είναι δυνατόν υποψήφιοι – πτυχιούχοι Τμημάτων της ενιαίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ίδια διάρκεια σπουδών το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα να διαχωρίζονται σε επαρκείς και μη επαρκείς παιδαγωγικά με μοναδικό κριτήριο την αποφοίτηση τους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Για όλους αυτούς τους λογούς ζητάμε την κατάργηση της πρόβλεψης για επιπλέον τυπικό προσόν (του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ) για όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς πτυχιούχους ΑΕΙ & ΤΕΙ.

Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε το ζήτημα της μοριοδότησης προϋπηρεσίας των επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών. Όπως είναι απόλυτα λογικό και θεμιτό, η μεγάλη μοριοδότηση (0,50 για κάθε μήνα προϋπηρεσίας) δίνεται στην προϋπηρεσία σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑ. Στην φετινή εγκύκλιο δινόταν μοριοδότηση και στους κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν εργαστεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που είχε σαν ομάδα εξυπηρετούμενου πληθυσμού τα Άτομα με Αναπηρία (0,20 για κάθε μήνα προϋπηρεσίας). Δυστυχώς όμως, αρκετές περιφερειακές διευθύνσεις σύμφωνα με συναδέλφους που υπέβαλλαν τα χαρτιά τους , δεν έκαναν αποδεκτά τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας πλην αυτών που προέρχονταν από ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑ, μη μοριοδοτόντας έτσι τους συναδέλφους παρά την αντίθετη πρόβλεψη της εγκυκλίου.

Σαν ΣΚΛΕ προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν οι μοριοδοτήσεις για ΚΕΔΔΥ-ΣΜΕΑ και για την προϋπηρεσία σε Άτομα με Αναπηρία (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και να δοθεί μοριοδότηση και για τους υπόλοιπους κοινωνικούς λειτουργούς ανεξαρτήτως φορέα εργασίας, εφόσον η προϋπηρεσία είναι κοινωνικού λειτουργού και έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση άδειας άσκησης όπως προβλέπεται από την νομοθεσία.

Αυτό πρέπει να συμβεί καθώς το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού σε βασικές δεξιότητες, μεθοδολογίες κλπ δεν διαφέρει στην ουσία της παρέμβασης και της άσκησης του επαγγέλματος, αυτό που διαφοροποιείται κάθε φορά είναι η ομάδα εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Αν αυτό συμβεί θα δώσει την ευκαιρία σε μεγαλύτερο αριθμό κοινωνικών λειτουργών να διεκδικήσουν τις θέσεις εργασίας που θ’ ανοίγουν για τον χώρο της ειδικής αγωγής και θα μειώσει τις –πολλές φορές αδικαιολόγητες- ανισότητες που υπάρχουν στον κλάδο μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διασαφήνιση και συνεργασία των θέσεων μας και ανάπτυξη των προτάσεων .

                                                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

  Ευαγγελία Χαλβατζά                                                                         Γεώργιος Λουκάς

1 σχόλιο: