Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α για τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6971866081
Αθήνα 23 Σεπτεμβρίου 2014
Α.Π. 322
Προς
1.      Τους Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ και ΕΒΠ
2.      Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του ΕΕΠ και ΕΒΠ στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
Αγαπητοί συνάδελφοι,
          Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 150240/Γ6 22-9-2014, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ( Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π και Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π) σύμφωνα με το Π.Δ.1/2003, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014.
          Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι η Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014. Συνεπώς όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως αιρετοί εκπρόσωποι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
A.) Οι υποψηφιότητες για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π πρέπει να υποβληθούν στους κατά
τόπους Περιφερειακούς Συλλόγους μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
2014. Στην περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί Περιφερειακός Σύλλογος σε κάποια Περιφέρεια, οι υποψηφιότητες θα σταλούν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, η οποία θα φροντίσει για την διαδικασία αποστολής τους στις αντίστοιχες Περιφέρειες.
B.) Οι υποψηφιότητες για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π πρέπει να υποβληθούν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014, προκειμένου να διαβιβαστούν στους Περιφερειακούς Διευθυντές και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.

          Οι υποψήφιοι για Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π καθώς και οι υποψήφιοι για Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, στις περιφέρειες όπου δεν υπάρχει ιδρυμένος Περιφερειακός Σύλλογος, πρέπει να αποστείλουν στο fax 2103511505, της  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, αίτηση υποψηφιότητας, όπου θα αναφέρεται το Υπηρεσιακό συμβούλιο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ή Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, σε ποιά ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ υπηρετούν, ειδικότητα , διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο.

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                            Ο Γ. Γραμματέας

Στ. Καρπενησιώτης                     Δ. Αρβανίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου