Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Δ.Ε.Α.Υ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΓΙΑ ΤΟ 2014-15


 3η Τροποποίηση Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ  ΕΔΩ

3η τροποποίηση του υπ’ αρ. πρωτ. 13693/3-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ9-ΣΣΚ) Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου