Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Π.Δ.Ε ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Προσωρινοί Πίνακες για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους ΕΕΠ και ΕΒΠ για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2014-15-Ανακοινοποίηση (22-09-2014)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
(Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων)

                Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει ότι στη Μυτιλήνη σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2014 κατόπιv
 «Ανακοινοποίησης στο ορθό» του με αριθμ. πρωτ. 5612/19-09-2014 εγγράφου της με θέμα: «Προσωρινοί Πίνακες για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2014-15»

η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων παρατείνεται για μία επιπλέον ημέρα και συγκεκριμένα μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2014 (αποκλειστική προθεσμία).
            Οι προσωρινοί αναλυτικοί Πίνακες μοριοδότησης, κατόπιν της ανακοινοποίησης στο ορθό, είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου http://vaigaiou.pde.sch.gr/newsch/ .
                       
            Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου (Ελ. Βενιζέλου 26, ΤΚ 8100, Μυτιλήνη)  καθώς και στο fax: 22510 – 48155.

            Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ..


Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου