Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στα Σχολεία Δεύτερης ΕυκαιρίαςΤο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των Πράξεων «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 7», «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 8» και «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ΑΠ 9»,που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2286/105/19-09-2014(ΑΔΑ:ΩΩΣΙ46ΨΖΣΠ-5Φ1) Απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου  στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων :29/09/2014 (ώρα 18:00) – 13/10/2014
 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: http://applications.inedivim.gr
 
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20140929-01-apofasi-ds-inedivim.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20140929-02-prokirixi-simboulon-sde-14-15.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου