Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Π.Δ.Ε ΗΠΕΙΡΟΥ: Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ σχ. έτους 2014-2015


Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 23-9-2014 έως και 24-9-2014 (σύμφωνα με την αριθμ. 148302/Γ6/18-9-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ)
Οι ενστάσεις θα κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους στα γραφεία της ΠΕΔΙΕΚ Ηπείρου, είτε με fax στο 2651-0-83974.
Όσοι από τους υποψηφίους αποστείλουν την ένσταση τους με fax θα την αποστείλουν και ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
Ανεξαρτησίας 146, 45444 Ιωάννινα Τ.Θ. 1035Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου