Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Yποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας, στις ΣΕΚ-ΠΣΕΚ και στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου