Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Π.Δ.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π σχολ. έτους 2014-2015


Προθεσμία ενστάσεων από Δευτέρα 29/09/2014 έως Τρίτη 30/09/2014 και ώρα 16:00 (σύμφωνα με το  148302/Γ6/18-09-2014 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ).

 Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων να διατυπώσουν με σαφήνεια την ένστασή τους και να τη συνοδεύουν με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλονται με email(mail@kmaked.pde.sch.gr) ή με fax (2310474328) και όχι ταχυδρομικά.  

 

Download this file (pe230.pdf)ΠΕ23_ΕΕΠ Επικουρικός Πίνακας Β ΠΕ230

Download this file (pe231.pdf)ΠΕ23_ΕΕΠ Κύριος Πίνακας Α ΠΕ231

Download this file (ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΕΕΠ - ΕΒΠ 2014-2015.pdf)Απορριπτέοι

Download this file (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΛ.ΕΕΠ-ΕΒΠ 2014.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΛ.ΕΕΠ-ΕΒΠ 2014.pdf

Download this file (ΠΕ30_ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ30.pdf)Προσωρινοί πίνακες ΕΕΠ ΠΕ30

Download this file (ΠΕ29_ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ29.pdf)Προσωρινοί πίνακες ΕΕΠ ΠΕ29

Download this file (ΠΕ28_ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ28.pdf)Προσωρινοί πίνακες ΕΕΠ ΠΕ28

Download this file (ΠΕ26_ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ26.pdf)Προσωρινοί πίνακες ΕΕΠ ΠΕ26

Download this file (ΠΕ25_ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ25.pdf)Προσωρινοί πίνακες ΕΕΠ ΠΕ25

Download this file (ΠΕ21_ΕΕΠ Πίνακας ΠΕ21.pdf)Προσωρινοί πίνακες ΕΕΠ ΠΕ21

Download this file (ΕΒΠ.pdf)Προσωρινοί πίνακες ΕΒΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου