Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Σύσταση και συγκρότηση 16 Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης στα 16 Π.Ε.Κ της χώρας...Η ΑΠΟΦΑΣΗ & ΤΟ Φ.Ε.Κ


Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Αθανάσιου Κυριαζή, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 810/ΥΟΔΔ/2014 έχοντας ως  θέμα το: "Σύσταση και συγκρότηση Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης για το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»", προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση 16 Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης στα 16 ΠΕΚ (μία (01) Ομάδα Εργασίας σε κάθε ΠΕΚ) για το σχολικό έτος 2014-2015 στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του ΑΠ 1 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των ΑΠ 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020».

 Το έργο των Ομάδων Εργασίας Επιμόρφωσης Α΄και Β’ φάσης ορίζεται ως εξής:
i. Σύνταξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς υποψήφιους Επιμορφωτές για επικαιροποίηση του Μητρώου Επιμορφωτών
ii. Επεξεργασία αιτήσεων υποψηφίων Επιμορφωτών
iii. Σύνταξη καταλόγου υποψηφίων Επιμορφωτών με φθίνουσα σειρά κατάταξης και Δημιουργία Προσωρινού Μητρώου Επιμορφωτών
iv. Εξέταση ενστάσεων υποψηφίων Επιμορφωτών
v. Δημιουργία Οριστικού Μητρώου Επιμορφωτών
vi. Επικοινωνία και συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για ενημέρωση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο σεμινάριο επιμόρφωσης
vii. Επεξεργασία αιτήσεων εκπαιδευτικών και δημιουργία τμημάτων επιμόρφωσης
viii. Κατανομή των εκπαιδευτικών σε τμήματα

ix. Εκπόνηση ωρολογίου προγράμματος κάθε επιμορφωτικού προγράμματος
x. Συγκέντρωση και αποστολή παρουσιολογίων επιμορφούμενων και επιμορφωτών στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ΕΥΕ ΕΔ
xi. Επίδοση ερωτηματολογίων αξιολόγησης στους επιμορφούμενους και τους επιμορφωτές της Α’ και Β’ φάσης Επιμόρφωσης, επεξεργασία αυτών και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων.
xii. Άλλες απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.


Βασίλης Βούγιας
22/12/2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ 16 Π.Ε.Κ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΩ 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ 

. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 810 - 19.12.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 22.12.2014 Σελίδες 8 (3245 - 3252)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου