Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Π.Ε.Κ ΛΑΜΙΑΣ...ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2014 ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 8/1/2015

  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη/επικαιροποίηση στο Μητρώο Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » του σχ. έτους 2014-15.

Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του Μητρώου που έχει ήδη διαμορφωθεί κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη, ανά θεματική ενότητα. Για το λόγο αυτό θα υποβάλουν αίτηση: 
Α) όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΠΕΚ Λαμίας κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη και επιθυμούν να συμμετέχουν ως επιμορφωτές στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του σχολικού έτους 2014-15: 1) να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους αν δεν έχουν επιπρόσθετα στοιχεία 2) στην περίπτωση που έχουν επιπρόσθετα στοιχεία, να επιβεβαιώσουν την συμμετοχή τους και να υποβάλουν μόνο τα επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία και θα τροποποιήσουν την κατάταξή τους στον νέο Μητρώο Επιμορφωτών
 Β) οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΠΕΚ Λαμίας και να συμμετάσχουν ως επιμορφωτές στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του σχολικού έτους 2014-1. 

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Διαδικασία Υποβολής
 Α) Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο Μητρώο Επιμορφωτών :
1) να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον φυλλομετρητή Google Chrome) την αίτηση που βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Λαμίας και 2) να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι την Πέμπτη 08-01-2015 (Ημερομηνία ταχυδρομείου):
• Tην εκτυπωμένη Αίτηση –Δήλωση Επιμορφωτή με πρωτότυπη υπογραφή
• Tα δικαιολογητικά για τα Επιστημονικά και Διδακτικά Προσόντα τους
• Υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) στην οποία θα δηλώνουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν (αρχείο Υπεύθυνη Δήλωση) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Λαμίας .
Β) Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο και επιθυμούν να συμμετάσχουν ή και/να υποβάλουν επιπρόσθετα στοιχεία (που θα τροποποιήσουν την κατάταξή τους στον νέο Μητρώο Επιμορφωτών) :
1) να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά (χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον φυλλομετρητή Google Chrome) την αίτηση που βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Λαμίας μόνο ως προς τα ατομικά στοιχεία και τις θεματικές ενότητες που επιθυμούν να διδάξουν καθώς επίσης τα επιπρόσθετα στοιχεία και 2) να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά μέχρι την Πέμπτη 08-01-2015 (Ημερομηνία ταχυδρομείου):
• Tην εκτυπωμένη Αίτηση –Δήλωση Επιμορφωτή με πρωτότυπη υπογραφή
• Tα δικαιολογητικά για τα πρόσθετα Επιστημονικά και Διδακτικά Προσόντα τους
• Υπογεγραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/86) στην οποία θα δηλώνουν την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλουν (αρχείο Υπεύθυνη Δήλωση) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Λαμίας.


Η Αίτηση των υποψηφίων Επιμορφωτών/τριών θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά από Δευτέρα 22-12-2014 έως και Πέμπτη 08-01-2015 (ώρα 14:00) .

 Η εκτύπωση της αίτησης γίνεται πατώντας δεξί κλικ πάνω στο αρχείο και επιλέγοντας εκτύπωση χρησιμοποιώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τον φυλλομετρητή Google Chrome .

 Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής είναι : Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Λαμίας Αρκαδίου 8 (3ος όροφος) 35100 Λαμία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ
Β.Β
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου