Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

 
Για το Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου