Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2014

Το επικαιροποιημένο υπόμνημα της ΕΣΑμεΑ για το νομοσχέδιο «Ειδική Εκπαίδευση»


Τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου «Ειδική Εκπαίδευση» του υπουργείου Παιδείας απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, οι οποίες συγκεντρώθηκαν μετά από διαβούλευση με τους φορείς και τα μέλη της.
Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι το παρόν νομοσχέδιο είναι πιο ολοκληρωμένο ως προς τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε σχέση με προηγούμενες προσπάθειες του υπουργείου, γι' αυτό και πρέπει να προωθηθεί άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων.
Όμως, από τα αρνητικότερα σημεία του νομοσχεδίου που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας είναι οι διατάξεις που αφορούν στην ένταξη των εκπαιδευτικών με αναπηρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Όπως αναφέρεται και στις παρατηρήσεις επί των σχετικών άρθρων η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαπιστώνει ότι και με αυτό νομοσχέδιο η στελέχωση των μονάδων ειδικής εκπαίδευσης γίνεται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή αναπλήρωση όταν διαπιστώνονται κενά. Ο χώρος της ειδικής εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών με αναπηρίες και των εκπαιδευτικών τους, απαιτεί την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες με μόνιμη σχέση εργασίας, ούτως ώστε να διασφαλίζει και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί ο πλήρης κατακερματισμός και το καθεστώς της ευέλικτης εργασίας των εκπαιδευτικών και των απασχολούμενων στην ειδική εκπαίδευση που οδηγούν στην υποβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι το σύστημα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικά στην παρούσα οικονομική περίοδο, έχει ανάγκη από την αύξηση των κονδυλίων που κατευθύνονται σε αυτό, και από τον προσδιορισμό μετρήσιμων στόχων για την ορθολογική απορρόφηση των πόρων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου