Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
 
Είχαμε αλλαγές στο Σχέδιο Νόμου για την Ειδική Εκπαίδευση, μετά το πέρας και της δεύτερης Διαβούλευσης, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι κάτωθι:ΑΡΘΡΟ 4
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς
Προστίθεται Παράγραφος 15:

"Κατά τη μετάβαση των μαθητών σε επόμενη σχολική βαθμίδα, πριν την αποφοίτησή τους, το ΚΕ.Δ.Υ ή η Ε.Δ.Ε.Α.Υ εφόσον λειτουργούν, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες αποστολής και υποδοχής σχεδιάζουν και υλοποιούν Ειδικό Πρόγραμμα Μετάβασης στο οποίο δύναται να συμμετάσχει γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους της μετάβασης από τη σχολική μονάδα αποστολής και συνεχίζεται το πρώτο τρίμηνο της επόμενης σχολικής χρονιάς, από τη σχολική μονάδα υποδοχής."

ΑΡΘΡΟ 9
Παράγραφος 2.7 ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στο τέλος προστίθεται:

"Στις νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όπου η μετακίνηση αντικειμενικά είναι αδύνατη, δύνανται να συστήνονται τμήματα ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών, με Απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη εισήγηση του οικείου ΚΕ.Δ.Υ και της οικεία Διεύθυνσης Εκπαίδευσης."

ΑΡΘΡΟ 20
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ε.Ε.)
 Παράγραφος 1.2. Προστίθεται:

"Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 2, του νόμου 2083/1992 και του άρθρου 10, παράγραφος 3, του νόμου2327/1995."

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Ν.2083/1992 ΕΔΩ & ΤΟ Ν.2327/1995 ΕΔΩ

ΑΡΘΡΟ 22
Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ειδικής Εκπαίδευσης
Παράγραφος 3.β, στο τέλος προστίθεται:

"Η προϋπηρεσία αυτών που υπηρετούν σε δυσπρόσιτα σχολεία λογαριάζεται επί το διπλάσιο."

  
ΑΡΘΡΟ 24
Κοινωνικά Κριτήρια. 
Προστίθεται:

"Σε κάθε φάση πρόσληψης αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί με 67% και πάνω επ’ αόριστον αναπηρία, ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών, σε ποσοστό 10% ανά κλάδο και ειδικότητα και σε ποσοστό όχι παραπάνω από 15% επί του συνόλου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων."

ΑΡΘΡΟ 25
Κοινωνικά Κριτήρια.
Προστίθεται:

"Σε κάθε φάση πρόσληψης αναπληρωτών μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί με 67% και πάνω επ’ αόριστον αναπηρία, ύστερα από σχετική πιστοποίηση του ΚΕΠΑ του ν.3863/2010 και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών, σε ποσοστό 10% ανά κλάδο και ειδικότητα και σε ποσοστό όχι παραπάνω από 15% επί του συνόλου των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων."

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η τύχη αυτού του σχεδίου νόμου εξαρτάται από την εκλογή ή όχι Προέδρου της Δημοκρατίας και την προκήρυξη ή όχι εκλογών.

Βασίλης Βούγιας
22 Δεκεμβρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου