Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσληψη 9 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), 63 Δασκάλων (ΠΕ70) και 19 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) & 2 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71), 5 Δασκάλων (ΠΕ70) και 6 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) για το διδακτικό έτος 2014-2015.

 
 ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Πρόσληψη ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών 9 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50), 63 Δασκάλων (ΠΕ70) και 19 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

   Πρόσληψη ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71), 5 Δασκάλων (ΠΕ70) και 6 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2014-2015.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου