Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Αναρτήθηκαν από το Ι.Ε.Π. οι Αποφάνσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. επί των ενστάσεων των Στελεχών Εκπαίδευσης


Ανακοίνωση Ανάρτησης Αποφάνσεων

Ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ (βλ. Καρτέλα «Βαθμολογία», στην τελευταία Κατηγορία της ένστασης), οι αποφάνσεις της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. επί των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από στελέχη της εκπαίδευσης κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση προς την Αρχή (grammateia@adippde.gr) για τη χορήγηση έντυπου ακριβούς αντιγράφου της σχετικής απόφανσης, η οποία θα αποσταλεί υπηρεσιακώς στη Γραμματεία του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε ατομικό φάκελο σφραγισμένο, με τα στοιχεία του αποδέκτη.
Όσοι προτιμούν την αποστολή του ανωτέρω αντιγράφου στην προσωπική τους διεύθυνση (και όχι στην Περιφέρεια), παρακαλούνται να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία αυτής. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη.


Ο Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε
Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου