Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη επικαιροποίηση στο Μητρώο Επιμορφωτών από το Π.Ε.Κ ΛΑΜΙΑΣ



Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Λαμίας, στα πλαίσια της υλοποίησης επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ φάσης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στο πλαίσιο των αξόνων προτεραιότητας 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», για το σχολικό έτος 2014-2015, καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΠΕΚ Λαμίας, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση και να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 08/01/2015 και ώρα 14.00.
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 
Υπεύθυνη Δήλωση
 
Πληροφορίες: peklamias@sch.gr


Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης - δήλωσης λήγει στις 08/01/2015 και ώρα 14:00.
 
- Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά μέχρι και 08/01/2015 ημερομηνία ταχυδρομείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου