Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2014

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ!!!Με τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επαναφέρεται η τριετής ισχύς των πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χρήσης υπολογιστών η οποία είχε καταργηθεί το καλοκαίρι με ΚΥΑ. Η τροπολογία κατατέθηκε από τον Κ. Μητσοτάκη στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». Με τη ρύθμιση που προωθείται στην τροπολογία τα πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσλήψεις τακτκού προσωπικού με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης. Παρατίθεται παρακάτω η ρύθμιση όπως αναφέρεται στην Τροπολογία.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει το Diorismos.gr (διαβάστε ΕΔΩ), ο κ. Μητσοτάκης είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να προωθήσει την επίμαχη ρύθμιση την οποία είχε αναγκαστεί να αποσύρει λόγω των σφοδρών αντιδράσεων των πολιτών που αναγκάζονται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για να ανανεώνουν τα πιστοποητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού.
 
Με τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επαναφέρεται η τριετής ισχύς των πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χρήσης υπολογιστών η οποία είχε καταργηθεί το καλοκαίρι με ΚΥΑ. Η τροπολογία κατατέθηκε από τον Κ. Μητσοτάκη στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». Με τη ρύθμιση που προωθείται στην τροπολογία τα πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσλήψεις τακτκού προσωπικού με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης. Παρατίθεται παρακάτω η ρύθμιση όπως αναφέρεται στην Τροπολογία.

www.diorismos.gr
Με τροπολογία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επαναφέρεται η τριετής ισχύς των πιστοποιητικών Πληροφορικής ή γνώσης χρήσης υπολογιστών η οποία είχε καταργηθεί το καλοκαίρι με ΚΥΑ. Η τροπολογία κατατέθηκε από τον Κ. Μητσοτάκη στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». Με τη ρύθμιση που προωθείται στην τροπολογία τα πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσλήψεις τακτκού προσωπικού με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία έκδοσής τους και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης. Παρατίθεται παρακάτω η ρύθμιση όπως αναφέρεται στην Τροπολογία.

www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου