Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2014

Στελέχωση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας με Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό...ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ


ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Στελέχωση των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της χώρας με Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

Σε κατάσταση τραγικής υποστελέχωσης και υποβάθμισης βρίσκονται τα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) της χώρας. Πρόκειται για τα Επαγγελματικά Σχολεία δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης, στα οποία οι μαθητές εκτός από μαθήματα Γενικής Παιδείας και γενικές - ακαδημαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες, καλλιεργούν και δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης, προεπαγγελματικές - επαγγελματικές δεξιότητες, ενώ παρακολουθούν και εργαστηριακά μαθήματα, όπως Κηπουρική, Μαγειρική - Ζαχαροπλαστική, Χειροτεχνία, Υδραυλική, Αγγειοπλαστική, ανάλογα με τις εγκεκριμένες ειδικότητες κάθε ΕΕΕΕΚ.
Η δραματική μείωση των πιστώσεων που διατίθενται στην Ειδική Εκπαίδευση για την πρόσληψη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα στη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, αλλά και τεράστια κενά στην πλήρωση των υπαρχόντων οργανικών θέσεων, ενώ δραματικές είναι και οι καθυστερήσεις στην πρόληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της έναρξης της σχολικής χρονιάς.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 91076/Γ6, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1262/Β΄/26.9.2002, σχετικά με τις ελάχιστες οργανικές θέσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΕΕΕΕΚ, καθορίζεται η οργανικότητα των θέσεων και προβλέπεται ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας εργασιοθεραπευτής, και ένας σχολικός νοσηλευτής ανά πενήντα μαθητές και δύο ανά κλάδο, για τα ΕΕΕΕΚ, στα οποία φοιτούν άνω των 50 μαθητών.
Στην ίδια Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό Κλάδου ΔΕ1 ένας ανά ΕΕΕΕΚ, ενώ στα ΕΕΕΕΚ που φοιτούν τυφλοί μαθητές, ένας ειδικός στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών ενώ στα ΕΕΕΕΚ που φοιτούν κωφοί μαθητές, ένας ειδικός στην ελληνική νοηματική γλώσσα(διερμηνέας της ΕΝΓ).

Επειδή, με βάση τις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, και της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρίες, η Πολιτεία και συγκεκριμένα το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλει να διασφαλίσει θεσμικά και ουσιαστικά τα δικαιώματα των παιδιών µε αναπηρίες σε όλα τα πεδία, χωρίς διάκριση, με την παροχή ποιοτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, επαρκούς, εξειδικευμένου και κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
Επειδή, το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες για ίση μεταχείριση, ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την ομαλή ένταξη στην κοινωνία είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο (άρθρο 16, παρ.4, άρθρο 21 παρ.6),
Επειδή, οι πολιτικές μείωσης των πιστώσεων, που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, σε αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες, που πολλαπλασιάζονται, συνιστούν σοβαρότατη και διαρκής παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων:
  1. Πόσα ΕΕΕΕΚ λειτουργούν κατά το τρέχον σχολικό έτος 2014-15 και πόσα δεν λειτουργούν, αν και υπάρχει ΦΕΚ ίδρυσής τους;
  2. Εφαρμόζεται η παραπάνω διάταξη του ΦΕΚ 1262/Β/2002 για τις ελάχιστες οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε όλα τα ΕΕΕΕΚ; Είναι καλυμμένα τα λειτουργικά κενά τα ΕΕΕΕΚ, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο αριθμό μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ;
  3. Ποιο το ποσοστό των οργανικά τοποθετημένων και αποσπασμένων διακριτά, σε σχέση με τους συνολικά υπηρετούντες μόνιμους και αναπληρωτές πάντοτε στα ΕΕΕΕΚ τόσο σε ΕΕΠ όσο και σε ΕΒΠ , αλλά και σε διδακτικό προσωπικό;
  4. Υπάρχει και αν ναι, ποιος είναι, ο στρατηγικός σχεδιασμός για το μέλλον των ΕΕΕΕΚ, τα οποία απειλούνται κυρίως από την έλλειψη οργανικής στελέχωσης τόσο σε ΕΕΠ και ΕΒΠ όσο και σε διδακτικό προσωπικό;
  5. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο να στελεχώσει τον θεσμό “Επιτροπή Διάγνωσης Εκπαίδευσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης” στα Γενικά Σχολεία, στον οποίο προβλέπεται η συμμετοχή ενός Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, ενός Ψυχολόγου και ενός Κοινωνικού Λειτουργού;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Βασιλική Κατριβάνου
Τζένη Βαμβακά
Ιωάννα Γαϊτάνη
Δημήτρης Γελαλής
Θοδωρής Δρίτσας
Χαρά Καφαντάρη
Μιχάλης Κριτσωτάκης
Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
Μιχελογιαννάκης
Αντρέας Ξανθός
Γιώργος Πάντζας
Γιάννης Σταθάς
Δημήτρης Στρατούλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου