Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-17


ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-17

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προκειμένου να τις επισυνάψουν στην αίτησή τους. Σε περίπτωση που η έκδοση της βεβαίωσης προϋπηρεσίας δεν είναι εφικτή έως τις 28-04-2017, οι υποψήφιοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986) στην οποία θα δηλώνεται ότι θα προσκομίσει την Βεβαίωση προϋπηρεσίας μόλις την παραλάβει και όχι αργότερα από την Παρασκευή 05 Μαΐου 2017 (βλ. συνημμένο αρχείο).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου