Σάββατο 22 Απριλίου 2017

"Καινοτόμα τεχνολογική εφαρμογή για τη σταθμισμένη γλωσσική αξιολόγηση παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας που έχει στόχο την ανίχνευση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών στον προφορικό και στο γραπτό λόγο"
"Σύντομα θα ακολουθήσουν σεμινάρια εκπαίδευσης σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου