Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Κάλυψη θέσεων ΠΕ.70 σε ευρωπαϊκά σχολεία


 
Κάλυψη θέσεων ΠΕ.70 σε ευρωπαϊκά σχολεία

Θέμα: «Ανακοίνωση προς τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ70, προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία»
 
Η απόσπαση βάσει των κυρωμένων με την αρ. πρωτ. 29641/Η2/22-2-2017 (ΑΔΑ 75ΘΘ4653ΠΣ-Μ5Ε) Υπουργική Απόφαση, των υποψηφίων κλ.ΠΕ70 δασκάλων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη του σχολικού έτος 2017-2018. Κατά συνέπεια, οι προαναφερόμενοι πίνακες θα ισχύσουν για δύο σχολικά έτη, ήτοι 2017-2018 και 2018-2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου