Κυριακή 23 Απριλίου 2017

Σειρά συναντήσεων του Υπουργού Παιδείας με την πανεπιστημιακή κοινότητα για τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σειρά συναντήσεων του Υπουργού με την πανεπιστημιακή κοινότητα για τις αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μετά την επιστολή του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγητή κ. Κ. Γαβρόγλου προς όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., προκειμένου να υπάρξει ένας ευρύτερος προβληματισμός για θέματα του υπό διαμόρφωση νομοσχεδίου για την ανώτατη εκπαίδευση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μελετά και επεξεργάζεται τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που έχουν ήδη αποσταλεί τα οποία θα δημοσιοποιηθούν και θα ληφθούν υπόψη.
Για το ίδιο θέμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Υπουργού με την Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. και την Ο.Σ.Ε.Π.-Τ.Ε.Ι. την ερχόμενη εβδομάδα και τρείς συναντήσεις με τους Κοσμήτορες των Σχολών των Α.Ε.Ι., ανάλογα με τα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τις συναντήσεις με τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και τη Διάσκεψη των Προέδρων των Τ.Ε.Ι.
H προσέγγιση αυτή καταδεικνύει  ότι το Υπουργείο βασίζεται τόσο στη γνώμη κάθε μέλους της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και στη διαβούλευση με τα συλλογικά όργανα. Θεωρήσαμε σωστό να ακολουθήσουμε μια διαδικασία και να ορίσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που βασίζεται στην εμπιστοσύνη της πολιτείας προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και δεν θα υποχωρήσουμε σε αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου