Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών


Ο ΣΚΛΕ ανακοινώνει τη συνεργασία του με το φορέα LUMOS ( https://wearelumos.org/) για την υλοποίηση διακρατικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, με στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας και συγκεκριμένα στις παρακάτω θεματικές:
Α) Παιδική Προστασία (Child Protection)
Β) Αναδοχή (Fostering)
Γ) Υποστήριξη Οικογένειας (Family Support)
Δ) Ενδυνάμωση Γονεϊκού Ρόλου (Parenting Programmes)
Ε) Φροντίδα κατά τη Μετάβαση από το πλαίσιο προστασίας στην αυτόνομη διαβίωση (Leaving Care)
Στ) Κινητοποίηση της ενεργού συμμετοχής των νέων στο σχέδιο υποστήριξής τους (Youth Participation)
Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας θα επιλεγούν έως 10 Κοινωνικοί Λειτουργοί για να συμμετάσχουν στο αγγλόφωνο διακρατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Μαΐου 2017, στην Αθήνα.

Η επιλογή θα γίνει με τα πιο κάτω κριτήρια:
1. Επαγγελματική ενασχόληση στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας και της υποστήριξης οικογενειών, προγραμμάτων αναδοχής, υιοθεσίας. (μοριοδότηση σε σχέση με τα έτη απασχόλησης και τους τομείς απασχόλησης)
2. Εμπειρία συνεργασίας με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στο πλαίσιο της παιδικής προστασίας (πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες, χρήστες ουσιών, ψυχικά πάσχοντες κλπ).
3. Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο τομέα της συμβουλευτικής και της παιδικής προστασίας ή/και στην εκπαίδευση ενηλίκων.
4. Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων (Πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκων, ή/και ενεργή εγγραφή σε μητρώα εκπαίδευσης ενηλίκων όπως ΙΔΕΚΕ, ΕΣΔΔA)
5. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
6. Μέλος του ΣΚΛΕ (ταμειακά τακτοποιημένο)
7. Διαθεσιμότητα για συνεργασία στο πλαίσιο της πολλαπλασιαστικής εφαρμογής της εκπαίδευσης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων εντός του 2017.
8. Διαθεσιμότητα για συμμετοχή σε εντατικό πενθήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 19 Μαΐου 2017 στην Αθήνα, με γλώσσα εργασίας την αγγλική.
9. Γεωγραφικά κριτήρια (τόπος κατοικίας, δυνατότητα μετακίνησης), έτσι ώστε να καλύπτεται σε περίπτωση πολλαπλασιαστικής εφαρμογής το σύνολο της χώρας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, έως τις 3/5/2017, να αποστείλουν επιστολή ενδιαφέροντος που θα λαμβάνει υπόψη της τα παραπάνω κριτήρια στο info@skle.gr με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διακρατική εκπαίδευση εκπαιδευτών».
 
skle.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου