Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΣΥΔ


 
21/4/2017
Επισημαίνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν κλάδους που τους επιτρέπουν να απασχοληθούν και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ότι κατά την τρέχουσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πεδίο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ» ως βαθμίδα ενδιαφέροντος εμφανίζεται μόνο η Β/θμια. Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα επιλογής περιοχών που ανήκουν και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, όταν τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη.

 18/4/2017
Σχετικά με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την παρούσα χρονική στιγμή ως αναπληρωτές με πλήρες ωράριο στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση πρέπει να συμπληρώνουν στον φάκελο τους το πεδίο Δημόσιος Υπάλληλος το «ΝΑΙ» και κατόπιν στην Υπεύθυνη Δήλωση της αίτησης στο σημείο που αναφέρεται η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου να επιλέγουν το «ορισμένου χρόνου». Το ανωτέρω πεδίο δεν συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με άλλη μορφή απασχόλησης (Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου ή Ωρομίσθιοι).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου