Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Οι Επιλεγέντες επιπέδου Γενικών Δ/νσεων Υπουργείου Παιδείας, από το ΑΣΕΠ


Αθήνα, 18 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε, από το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.), η διαδικασία επιλογής για τις θέσεις ευθύνης:
1.  Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2.  Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: Ω6114653ΠΣ-Ν5Γ)
ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Αθήνα,  18 Μαΐου 2018


Α/Α
ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ - ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ
1
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΗ
2
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΗ
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου