Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Π.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Πρόσληψη 1 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ΘΡΑΚΗΣ: Πρόσληψη 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: Πρόσληψη 1 Σχολ. Νοσ.(ΠΕ25) σε Γενικό Σχολείο και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ. και 1 Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ.Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

 Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ, ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ και ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Π.Δ.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Π.Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 


Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου