Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: Πρόσληψη 7 Ε.Ε.Π. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και 3 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Τ.Υ.(Ε.Κ.Ο.) και 1 Κ.Λ.(ΠΕ30) σε Γενικό Σχολείο και 6 Ψυχολόγων(ΠΕ23) σε ΕΠΑ.Λ.  «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031883, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ30 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ30 -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 «Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ για το διδακτικό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με Κωδικό ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου