Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013


Σας αποστέλουμε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της
αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013 και παρακαλούμε για τις δικές
 σας ενέργειες.
 Παρακαλούμε όπως κοινοποιηθεί το παρόν έγγραφο για την ενημέρωση τους
 στους:
 - Τους Προισταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας
 και Δ/θμιας Εκπ/δης
 - Τους Δ/ντες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 - Τους Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 - Τους Δ/ντές σχολικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών)Π/θμιας και Δ/θμιας
 Εκπ/σης (δια των οικείων Δ/νδεων Εκπαίδευσης)
- Τους Προισταμένους ολιγοθέσεων Δ.Σ. και Νηπιαγωγείων (δια των οικείων
 Δ/νδεων Εκπαίδευσης)
- Τους Προισταμένους και υπεύθυνους (όπως αυτοί ορίζονται στην ΥΑ
10940/20-10-2014)δια των οικείων Δ/νδεων Εκπαίδευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μαρούσι, 26 -11-2014
        Αρ.Πρωτ. : 12402


- Τους Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
- Τους Συντονιστές Εκπ/σης Εξωτερικού
- Τους Προϊστάμενους Επιστημονικής και Παι-
δαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης
- Τους Δ/ντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
- Τους Σχολικούς Συμβούλους Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης
 - Τους Δ/ντές σχολικών μονάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης (δια των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης)
- Τους προϊσταμένους ολιγοθεσίων Δ.Σ. και Νηπιαγωγείων (δια των οικείων Δ/νσεων Εκπαίδευσης)
- Τους προϊσταμένους και υπευθύνους (όπως
αυτοί ορίζονται στην ΥΑ 10940/20-10-2014) δια των οικείων Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης
Κοιν: 1. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
          2. ΑΔΙΠΠΔΕΘέμα: «Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του    Π.Δ. 152/2013» 
Σχετ.: Η Υπουργική απόφαση υπ’αριθμ. 10940/20-10-2014

                Σας γνωρίζουμε ότι τροποποιείται η παράγραφος έξι (6) των οδηγιών εφαρμογής της αξιολόγησης ως εξής:
γ) Από 12/11/2014 έως 3/12/2014 ο κάθε αξιολογούμενος καταχωρίζει στη πλατφόρμα αξιολόγησης εκείνα τα στοιχεία που θεωρεί ότι θα πρέπει να θέσει υπόψη των αξιολογητών του.
ε) Από
 4/12/2014 έως και 31/12/2014 οι αξιολογητές καταχωρίζουν στη πλατφόρμα αξιολόγησης τις αξιολογήσεις τους.
Ειδικότερα σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που το πλήθος των αξιολογουμένων ξεπερνά τους 200 εκπαιδευτικούς ανά αξιολογητή παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης μέχρι και τις 17/1/2015.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου