Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π) ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Ε.Π) & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(Ε.Β.Π) ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ
Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε
Ε.Ε.Π ΣΕ ΚΕ.Δ.Δ.Υ
Κ.Λ & ΨΥΧΟΛ. Ε.Δ.Ε.Α.Υ
Ε.Β.Π ΣΥΝΟΔΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
2014-15
519
126
94
409
1.148
2013-14
384
150
398
328
1.260
2012-13
-
-
-
-
750
2011-12
-
-
-
-
450
2010-11
-
-
-
-
450

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1ον)-Έως το έτος 2010(τα χρόνια δηλαδή των  παχέων αγελάδων και των αθρόων ανορθολογικών προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα) οι προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π μετά  βίας προσέγγιζαν τις 400 με 450 τον αριθμό, παρά το γεγονός της ύπαρξης πολύ μικρού αριθμού μονίμων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις δομές Ε.Α.Ε της χώρας.

2ον)-Τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-14 οι πιστώσεις για προσλήψεις Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. προέρχονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από 3 Προγράμματα ΕΣΠΑ.

  • Ένα για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.:«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013). που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π.
  • Ένα για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. & Ε.Δ.Ε.Α.Υ.:«Πρόγραμμα ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο  Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης.» που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Ε.Π. για τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και σε πρόσληψη Αναπληρωτών Κοινωνικών Λειτουργών(ΠΕ30) και Ψυχολόγων(ΠΕ23) για τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
  • Και ένα για τα Γενικά Σχολεία: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», του Άξονα Προτεραιότητας 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020  που αφορά σε πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Β.Π. οι οποίοι απασχολούνται ως ΣΥΝΟΔΟΙ μαθητών

3ον)- Η  εντυπωσιακή κατά σχεδόν 70% αύξηση των προσλήψεων Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π στα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15, σε σχέση με τα παρελθόντα έτη,  αποδομείται, αφενός μεν από τη μη ορθολογική κατανομή των ειδικοτήτων Ε.Ε.Π στις δομές Ε.Α.Ε, καθόσον τα Προγράμματα ΕΣΠΑ από όπου και αντλήθηκαν οι πιστώσεις αυτά τα χρόνια, είχαν και έχουν σωρεία δεσμεύσεων, προαπαιτουμένων  και αποκλεισμών, αφετέρου δε από το γεγονός της στελέχωσης των Ε.Δ.Ε.Α.Υ αποκλειστικά από τις ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού και του Ψυχολόγου.

4ον)-Αν δε, συνυπολογίσουμε και την προτεραιότητα, από πλευράς Υπουργείου Παιδείας,  πρόσληψης Ε.Β.Π για κάλυψη των μεγάλων αναγκών( όσον αφορά στο προσωπικό αυτό, στο λοιπό όμως;;)  των Ειδικών Σχολείων, καθώς και στην πρόσληψη Ε.Β.Π για τις ανάγκες των Γενικών Σχολείων ως ΣΥΝΟΔΩΝ, καταλήγουμε πως  η μερίδα του λέοντος, όσον αφορά στις προσλήψεις των αναπληρωτών Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π τα σχολικά έτη 2013-14 και 2014-15, κατευθύνθηκε στις ειδικότητες του Ε.Β.Π, του Κοινωνικού Λειτουργού(ΠΕ30) και του Ψυχολόγου(ΠΕ23).

Έτσι οι ειδικότητες του Λογοθεραπευτή(ΠΕ21 & ΠΕ26), του Φυσικοθεραπευτή(ΠΕ28), του Εργοθεραπευτή(ΠΕ29), του Σχολικού Νοσηλευτή(ΠΕ25), του Παιδοψυχιάτρου(ΠΕ24), του Ειδικού στον Επαγγ/κό προσ/μό Τυφλών/Δεξ. καθ/νής Διαβίωσης  και Κιν/τας Τυφλών/Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα(ΠΕ31), του Παιδονευρολόγου(ΠΕ35) αναζητώνται  "με το κυάλι" σε όλη την επικράτεια.

5ον)-Το σχολικό έτος 2013-14 οι προσλήψεις Ε.Ε.Π/Ε.Β.Π άρχισαν περί τον μήνα Οκτώβριο και συνεχίσθηκαν έως πριν λίγες ημέρες από τη λήξη του...Μάλιστα οι συνάδελφοι αναπληρωτές που στελέχωσαν τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ προσελήφθησαν την Άνοιξη του 2014...
Φέτος, το 2014-15, οι προσλήψεις έγιναν πολύ νωρίτερα, αλλά αυτό είχε ως συνέπεια οι Αναπληρωτές Ε.Ε.Π που προσελήφθησαν από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ των ΚΕ.Δ.Δ.Υ/Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

(«Πρόγραμμα ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο  Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης. »), 
    ακριβώς επειδή θα καλύψουν σχεδόν όλο το διάστημα του φετινού σχολικού έτους, από 550 που ήταν για το 2013-14(για λίγους όμως μήνες), να κατρακυλήσουν στους 220!!!(για όλο το χρόνο) με ότι αυτό συνεπάγεται για την ορθή λειτουργία των δομών αυτών.


Βασίλης Βούγιας
30 Νοεμβρίου 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου