Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΕΠΕΔΩΣΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) επέδωσε στο Υ.ΠΑΙ.Θ εξώδικη δήλωση με την οποία ενημερώνει ότι:
 


"ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την προκήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – «ΑΠΟΧΗΣ»:

 Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/2013) των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)   που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, και της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4024/2011, 4142/2013, Π.Δ. 152/2013, Ν. 3848/2010, Ν. 3679/2010).

 Η απεργία θα εκκινήσει την 3-12-2014 και σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας θα συνεχιστεί μέχρι την 3-2-2015."

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ

                                                                                                                  
                                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 329 
                                                                                                                          Αθήνα 27/11/2014


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ – ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ


Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού  Βερανζέρου 14, 5ος όρ., Τ.Κ.10432, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΠΡΟΣ
1)     Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο
2)     Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον  Υπουργό των Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, με έδρα την Αθήνα

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), σε συνεδρίασή του στις 24-11-2014 ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΤΟΥ:

1. Το γεγονός ότι τα νομοθετήματα των τελευταίων τριών χρόνων  ( Ν. 3848/2010, 4024/2011 και προσφάτως π.δ. 152/2013) αναφορικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, συνδέοντας τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη με την αξιολόγηση μέσω αυθαιρέτων ποσοστώσεων, υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, οδηγούν σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και τελικώς οδηγούν σε απολύσεις, όπως απέδειξε το πρόσφατο παρελθόν των εκπαιδευτικών, που υπηρετούσαν στην τεχνική εκπαίδευση.


2. Το γεγονός ότι το Υπουργείο παρά την πλήρη, ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έκθεση των απόψεων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)   που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, και την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών μονάδων και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ , δεν έχει μέχρι σήμερα αναλάβει καμία πρωτοβουλία, προκειμένου να εισάγει ένα πλαίσιο ανατροφοδοτικής, γνήσιας παιδαγωγικής διαδικασίας ουσιαστικής αποτίμησης τόσο του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού έργου όσο και συνολικά της εκπαιδευτικής πολιτικής και ειδικότερα αναφορικά με θέματα ειδικής αγωγής, η οποία θα έχει ως στόχο την ανίχνευση των προβλημάτων και τον σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του δημοσίου σχολείου και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται της ειδικής αγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την προκήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – «ΑΠΟΧΗΣ»:

Από όλες τις διαδικασίες υλοποίησης της ατομικής αξιολόγησης (ΠΔ 152/2013) των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)   που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ, και της αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, που πραγματοποιείται σε υλοποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4024/2011, 4142/2013, Π.Δ. 152/2013, Ν. 3848/2010, Ν. 3679/2010).

Η απεργία θα εκκινήσει την 3-12-2014 και σε περίπτωση μη ικανοποίησης των αιτημάτων μας θα συνεχιστεί μέχρι την 3-2-2015.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής  παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τους κκ. Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εδρεύουν στην Αθήνα, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν όλην στην έκθεσή του.Για το Δ.Σ.

    Στ. Καρπενησιώτης                                                                      Δ. Αρβανίτης        Πρόεδρος                                                                                Γ. Γραμματέας

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου