Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Τάξη «Μαθητείας» στο ΕΠΑ.Λ., Memorandum, Erasmus+ και τραπεζικοί λογαριασμοί σχολείων
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 25-11-2014
 Αρ. Πρωτ.: 032
ΠΡΟΣ :
κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ:
Στους Βουλευτές, στα Σχολεία της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Τάξη «Μαθητείας» στο ΕΠΑ.Λ., Memorandum, Erasmus+ και τραπεζικοί λογαριασμοί σχολείων

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Υφυπουργέ,
Η θέση και το αίτημά μας για ίδρυση και λειτουργία 4ου έτους «πρακτικής άσκησης» στο ΕΠΑ.Λ. είναι παλιό και γνωστό τοις πάσι.
Στο Ν. 4186/2013 (άρθρο 7) ιδρύεται στο νέο ΕΠΑ.Λ ο «Μεταδευτεροβάθμιος κύκλος σπουδών» ή «Τάξη Μαθητείας». Στο άρθρο 9, παρ. 3 καθορίζεται το πρόγραμμα σπουδών της, στα άρθρα 12 και 25 προβλέπονται τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα και στο άρθρο 14 γίνεται αναφορά σε ειδικά θέματα Μαθητείας.
Από την πρώτη στιγμή δημοσιεύσαμε καταγγελτικά τις θέσεις μας.
Από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα ο Νόμος δεν εφαρμόστηκε.
Σήμερα εισάγετε τροπολογία, στο Σχέδιο Νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία: η «Τάξη Μαθητείας» αποτελεί το «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» του ΕΠΑ.Λ. και …δεν εντάσσεται στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα (Άρθρο 1, παρ. 1), εγκαινιάζεται Τράπεζα θεμάτων για την πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων της Τάξης Μαθητείας (Άρθρο 1, παρ. 4), προβλέπονται εξέταστρα πιστοποίησης (Άρθρο 1, παρ. 5), η «Τάξη Μαθητείας» … εφαρμόζεται πιλοτικά, σε ορισμένες περιφέρειες της χώρας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π εφαρμόζει πιλοτική διαδικασία πιστοποίησης προσόντων που αποκτήθηκαν στην πιλοτική εφαρμογή της «Τάξης Μαθητείας» (Άρθρο 1, παρ. 6).

Θύελλα αντιδράσεων προκλήθηκε από την κατάθεση αυτής της τροπολογίας. Η θύελλα όμως θα έπρεπε να έχει ξεσπάσει όταν ψηφίστηκε ο Ν. 4186 !! Και τότε φωνάζαμε ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ !!
Οι διαφωνίες μας είναι ΔΟΜΙΚΕΣ και ΕΠΙ της ΑΡΧΗΣ !
Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να διαφωνήσουμε στις λεπτομέρειες, αφού ισχυριζόμαστε ότι ο Ν. 4186/2013 περιέχει δομικά ανακόλουθα, εσωτερικές αντινομίες και προφανή ασυμβατότητα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την εμπειρία και την πρακτική στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Η Μαθητεία εξ’ ορισμού ανήκει στη ΜΗ Τυπική Μάθηση. Παγκοσμίως !
Το «δυικό μοντέλο», επίσης.
Η εμπλοκή του Επαγγελματικού Λυκείου στις διαδικασίες αυτές είναι πρωτοφανής «εφεύρεση» ανά την Υφήλιο. Δεν υπάρχει ΟΥΤΕ ΕΝΑ αντίστοιχο παράδειγμα σε άλλη χώρα του κόσμου. Και αυτό, επειδή υπάρχει στο Νόμο εγγενές σφάλμα ορισμών.
Παρακαλούμε, ανατρέξτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου μας:
Το πώς θα λειτουργήσει ο θεσμός αυτός «με τη συνεργασία του ΕΠΑ.Λ. και του Ο.Α.Ε.Δ.», μόνο η ομάδα κ. Αρβανιτόπουλου το γνωρίζει. Ούτε καν οι Γερμανοί που εισηγούνται και προωθούν το περίφημο «δυικό μοντέλο». Και αφού δεν λειτούργησε ο θεσμός επί 14 μήνες (διότι είναι ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ), εισηγείστε τώρα την «πιλοτική εφαρμογή» του και …ο Θεός (και η Γερμανία) βοηθός !

Γιατί η Γερμανία; Γιατί, αν τυχόν δεν βρεθούν θέσεις μαθητείας την Ελλάδα, υπάρχει πάντα το «Memorandum on Cooperation in Vocational Education and Training in Europe», Berlin, 10-11 December 2012, το οποίο υπέγραψαν οι Υπουργοί Παιδείας Ελλάδας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, Λετονίας και Σλοβακίας με την Υπουργό Παιδείας της Γερμανίας, στο οποίο προβλέπεται ότι οι Γερμανικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν θέσεις «Μαθητείας» στους νέων των χωρών αυτών. Και όλα αυτά, εννιά (9) μήνες ΠΡΙΝ από την ψήφιση του Ν. 4186/2013 !!
Κοντά σε αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών «Erasmus Plus», αφορούν πλέον σε ΟΜΑΔΙΚΕΣ και όχι ατομικές μετακινήσεις σπουδαστών. Το γεγονός αυτό σχετίζεται άμεσα με το Άρθρο 5 της τροπολογίας που προβλέπει τη «…δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της σχολικής μονάδας» για την «…διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων…» για τις «…πάσης φύσεως μετακινήσεις …στο εξωτερικό …μαθητών και εκπαιδευτικών… των σχολικών μονάδων… που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά …προγράμματα».

Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ιδιοφυΐα για να ενώσει τα κομμάτια του puzzle ! Θα δημιουργηθούν «πιλοτικές τάξεις Μαθητείας», ΔΕΝ θα βρεθούν αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα και θα οργανωθεί μια «ομαδική μετακίνηση» μαθητών στη Γερμανία, στα πλαίσια του «Memorandum» και με λεφτά του Erasmus +. Τόσο απλά!
Ήδη οι πρώτοι 13 «μαθητευόμενοι» νέοι από το Δήμο Λαγκαδά, έχουν μετακομίσει στο Βερολίνο σε θέσεις Μαθητείας από το καλοκαίρι …
Εν κατακλείδι, ο φυσικός χώρος της Μαθητείας είναι στο Υπουργείο Εργασίας, όπου από χρόνια εφαρμόζει το θεσμό ο Ο.Α.Ε.Δ. Δεν εισηγούμαστε να καταργηθεί. Ισχυριζόμαστε ότι είναι ασύμβατο να λειτουργεί στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, δεν μπορεί ο θεσμός αυτός να πάρει την έκταση και το μέγεθος που έχει σε μια υπεραναπτυγμένη βιομηχανικά χώρα, όπως η Γερμανία. Και βέβαια, δεν μπορεί να εισηγείστε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο νομοθετικές ρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μαθητικά τραίνα φρέσκου εξαγόμενου εργατικού δυναμικού προς τις Γερμανικές επιχειρήσεις!
Και μετά από τα παραπάνω,
ζ η τ ο ύ μ ε
1. Να αποσυρθούν άμεσα τα άρθρα της τροπολογίας που αφορούν στη Μαθητεία.
2. Το ΕΠΑ.Λ. και το 4ο έτος του, ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Τυπική Εκπαίδευση.
3. Πρακτική άσκηση για τους πτυχιούχους μαθητές μας σε πραγματικές συνθήκες αμειβόμενης και ασφαλισμένης εργασίας.
4. Να επαναλειτουργήσουν ΟΛΟΙ οι Τομείς και ΟΛΕΣ οι Ειδικότητες στα Επαγγελματικά Λύκεια
5. Να επαναλειτουργήσουν οι Επαγγελματικές Σχολές στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.
6. Να ανασταλεί η λειτουργία των Σ.Ε.Κ. Όχι 15χρονα παιδιά στην ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ Μάθηση, στην Κατάρτιση και στη Μαθητεία.
7. «Μαθητεία» μόνο στον Ο.Α.Ε.Δ. και εκτός Υπουργείου Παιδείας.
8. Κατάργηση του αντιπαιδαγωγικού και αντιεκπαιδευτικού Ν. 4186/2013.
9. Νέο Νόμο, αποκλειστικά για την ανώτερη δευτεροβάθμια Τ.Ε.Ε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης
ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου