Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις Θέσεις ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Πράξης “ Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ” ΑΠ7 & ΑΠ8.


Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης(Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων) στο πλαίσιο των Υποέργων 1 των Πράξεων «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισµό - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ7, «Εκπαίδευση Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισµό - Ο∆ΥΣΣΕΑΣ» ΑΠ8, που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 2395/109/29.10.2014 Απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Υπεύθυνους Εκπαίδευσης σε Νομούς Υλοποίησης της Πράξης και συγκεκριμενα στο Νομό Έβρου, Καρδίτσας και στη Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων : 20/11/2014 (ώρα 17:00) – 04/12/2014 (ώρα 15:00)

20/11/2014:
Ορθή επανάληψη πρόσκλησης στον αριθμό πρωτοκόλλου.
 
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (20141120-prosk-odysseas-ap-ds.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2395/109/29.10.14
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ortho-20141120-prosk-odysseas.pdf)ΟΡΘΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 660/15/78682

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου