Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Οι 5 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ του Υπουργείου Παιδείας στο σχέδιο νόμου: "Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις"


  • Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεοβάθμιας εκπαίδευσης και θέματων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκαπαίδευση - ΕΔΩ

  • Θέματα σχετικά με τη Διοικητική Οργάνωση Μειονοτικής Εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων, της λειτουργίας και επιστημονικής- παιδαγωγικής υποστήριξης μειονοτικών σχολείων και της ίδρυσης διδασκαλείου εκπαιδευτικών μειονοτικού προγράμματος κ.α - ΕΔΩ

  • Τροποποίηση διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), τροποποίηση διατάξεων του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρύθμιση θεμάτων του εν λόγω Υπουργείου - ΕΔΩ

  • α. Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν.4186/2013 που αναφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου β. Ρύθμιση θεμάτων απασχόλησης των εργαζομένων στα ιδιωτικά σχολεία - ΕΔΩ

  • Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκαπίδευσης - ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου