Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-15 στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπ/κές ανάγκες»...ΤΟ Φ.Ε.Κ
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ φάσης συμμετέχουν υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί
οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες Γενικής Αγωγής και προαιρετικά οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 2012−2013 και 2013−2014 δεν θα παρακολουθήσουν την Α΄ και Β΄ Φάση Επιμόρφωσης κατά το σχολικό έτος 2014−2015.


Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ώρες ή και ημέρες έτσι ώστε οι μαθητές να μη μένουν χωρίς εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

ΤΑ Π.Ε.Κ

·         1ο Αθήνας
·         2ο Αθήνας
·         3ο Αθήνας
·         Πειραιά
·         1ο Θεσσαλονίκης
·         2ο Θεσσαλονίκης
·         Αλεξανδρούπολης
·         Ηρακλείου
·         Ιωαννίνων
·         Καβάλας
·         Κοζάνης
·         Λαμίας
·         Λάρισας
·         Μυτιλήνης
·         Πάτρας
·         Τρίπολης

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ Φ.Ε.Κ 

ΦΕΚ B 3079 - 17.11.2014
Ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2014 Σελίδες 8 (36395 - 36402)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου