Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

«Προαξιολογική Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. Συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή»...Της Αν. Προϊσταμένης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Πέλλας Γεωργίας ΜπουρδομπούραΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ &
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΠΕΛΛΑΣ

Έδεσσα, 24 Noεμβρίου 2014

Ταχ. Δ.νση: Φλωρίνης 73
582 00 Έδεσσα
Πληροφορίες: Μπουρδομπούρα Γεωργία
Τηλ. :  23810 51450
Φαξ:    23810 51452
E-mail: kdaypel@sch.gr Aρ. Πρωτ.: 1203
Προς: Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και &Δ.Ε.Κεντρικής Μακεδονίας
Τμήμα Επιστημονικής και  και Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης
Tαχ. Δ/νση: Λεωφόρος Γεωργ. Σχολής 65
Τ.Κ.Πόλη: 57001, Θέρμη Θεσσαλονίκης
 

Θέμα: « Προαξιολογική Συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης. Συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή »

Σε απάντηση του Ενημερωτικού σας Σημειώματος με ημερομηνία 20-11-2014 σας ενημερώνω  ότι δεν θα πάρω μέρος στην προαξιολογική συνάντηση  με τον Περιφερειακό Διευθυντή  και  τον  Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε  Κεντρικής  Μακεδονίας, διότι δηλώνω ότι συμμετέχω στην απεργία-αποχή,  που έχει προκηρύξει η Δ.Ο.Ε.(αρ.πρωτ. 1211, 13/11/14)  και δε συμμετέχω στις διαδικασίες της αξιολόγησης, υλοποιώντας την με α.π. 1201/31-10-2014  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., την οποία εξωδίκως κοινοποίησε στους κ. κ. Υπουργούς Παιδείας και Οικονομικών.
Θεωρώ  ότι οι διαδικασίες της επικείμενης αξιολόγησης δεν συμβάλλουν, ενώ αντίθετα δημιουργούν  πρόβλημα  στην εύρυθμη  λειτουργία της υπηρεσίας μας, που πιστεύω ότι  η προάσπισή της είναι καθήκον κάθε προϊσταμένου. Λόγοι προσωπικής αξιοπρέπειας και συνείδησης μου υπαγορεύουν να απέχω από όλες τις διαδικασίες της συγκεκριμένης αξιολόγησης,  σύμφωνα με τις απόφάσεις των συνδικαλιστικών συλλογικών μας οργάνων. Τάσσομαι με τον αγωνιζόμενο κλάδο των εκπαιδευτικών στη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση των κατηγοριοποιήσεων,των μισθολογικών καθηλώσεων και των απολύσεων.

Η Αν. Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Πέλλας
            Μπουρδομπούρα Γεωργία


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου