Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Πρόσβαση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 20-11-2014
 Αρ. Πρωτ.: 031
ΠΡΟΣ :
κ. Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
κ. Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων
ΚΟΙΝ:
Στους Βουλευτές, στα Σχολεία της Β΄βάθμιας Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Πρόσβαση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ο Νόμος 4186/2013 περιέχει πολλές ασάφειες αναφορικά με την εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Απουσιάζουν προφανείς ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόβλεψη έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων για θέματα καθορισμού των πανελλαδικώς εξεταζομένων Μαθημάτων Ειδικότητας και αντιστοίχισης των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. με τις σχολές και τα τμήματα των Τ.Ε.Ι.
Η πρόσβαση στα Πανεπιστήμια «…με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου» επιεικώς χαρακτηρίζεται από πλήρη αοριστία και είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να εφαρμοστεί. Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δεν είναι δυνατόν να εξετάζονται σε τέσσερα (4) πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα (ανά Επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης) τα οποία ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ. Επίσης, είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να εξαχθεί για αυτούς «Βαθμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», στον οποίο «…προσμετράται και ο βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης…», για τον υπολογισμό του οποίου ο ίδιος ο Νόμος ορίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί προαγωγής των τάξεων του …Γενικού Λυκείου ! Είναι προφανές ότι είτε πρόκειται για σοβαρότατη αβλεψία του συντάκτη του Νόμου, είτε πρόκειται για ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., στους οποίους δήθεν δίνεται …«δικαίωμα πρόσβασης», αλλά τους αποκλείεται ρητά η δυνατότητα …να το αποκτήσουν !!

Επίσης, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να συνεχίζεται η συστηματική διακριτική μεταχείριση σε βάρος των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει:
1. Να συμμετάσχουν σε ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Πανελλαδικές Εξετάσεις, ΜΙΑ για την πρόσβαση στα Τ.Ε.Ι. και ΑΛΛΗ ΜΙΑ για την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, τη στιγμή που οι συνυποψήφιοί τους των Γενικών Λυκείων συμμετέχουν σε ΜΙΑ και ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΗ !!
2. Να εξετάζονται σε ΟΚΤΩ (8) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα Μαθήματα, τέσσερα (4) για την πρόσβαση στα Τ.Ε.Ι. και άλλα τέσσερα (4), διαφορετικά, για την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια, τη στιγμή που οι συνυποψήφιοί τους των Γενικών Λυκείων συμμετέχουν εξεταζόμενοι ΜΟΝΟ σε τέσσερα (4) !!
3. Για την πρόσβασή τους στα Πανεπιστήμια να συμμετέχουν με «τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις…» με τους συνυποψηφίους τους των Γενικών Λυκείων, εξεταζόμενοι σε μαθήματα που ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ, ενώ οι μαθητές των ΓΕ.Λ. προετοιμάστηκαν σε αυτά επί ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ με μαθήματα ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ !

Εάν το Υπουργείο Παιδείας στοχεύει με τις πολιτικές του επιλογές στον πλήρη αποκλεισμό των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. από τα Πανεπιστήμια, υπάρχει πιο έντιμος τρόπος να το επιτύχει, απαγορεύοντας ρητά την πρόσβαση και όχι κοροϊδεύοντας το Πανελλήνιο και καταρρακώνοντας το κύρος του Κοινοβουλίου που σύρθηκε στην κατεπείγουσα ψήφιση του Ν. 4186/2013 !!
Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. πρέπει να συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε μία εξέταση, αυτή των Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων που προβλέπει ο Νόμος και με τη βαθμολογία αυτή να έχουν δυνατότητα πρόσβασης τόσο στα Τ.Ε.Ι. όσο και στα Πανεπιστήμια.

Είναι επίσης αδήριτη ανάγκη ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ νομοθετικά και οριστικά το ποσοστό πρόσβασης των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Δεν είναι δυνατόν αυτό να ρυθμίζεται κάθε χρονιά, εκ των ενόντων και ανάλογα με τις επιθυμίες του εκάστοτε Υπουργού. Η επιλογή αυτή είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ και ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ του Νόμου της ίδρυσης του ΕΠΑ.Λ. Εάν η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙ.Θ. εννοεί κυριολεκτικά τους «σκοπούς» του ΕΠΑ.Λ., ότι «οι σκοποί του Επαγγελματικού Λυκείου είναι ιδίως…» (μεταξύ των άλλων) «…η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα…» (άρθρο 6, παρ. ι) και εάν οι δηλώσεις ΟΛΩΝ των Υπουργών Παιδείας της τελευταίας δεκαετίας, ότι στόχος είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση να καταλάβει τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 50%-50% σε σχέση με τη Γενική, έχουν το παραμικρό ψήγμα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ, η βούληση αυτή ΠΡΕΠΕΙ να αποτυπωθεί στο Νόμο και να κατοχυρωθεί άπαξ και δια παντός!

Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. πρέπει να καταλαμβάνουν το 50% των διατιθέμενων θέσεων των Τ.Ε.Ι. Υπενθυμίζουμε ότι οι απόφοιτοι αυτοί έχουν πρόσβαση ΜΟΝΟ στις Σχολές και τα Τμήματα που αντιστοιχούν στην κάθε Ειδικότητα και ΟΧΙ σε ΟΛΕΣ τις σχολές των Τ.Ε.Ι. Θα πρέπει επίσης να τους δοθεί τουλάχιστον ένα ποσοστό 5% των θέσεων στις αντίστοιχες σχολές των Πανεπιστημίων.

Μετά από τα παραπάνω,
ζητούμε
να περιληφθεί στο άρθρο «Ρύθμιση θεμάτων εγγραφής, φοίτησης και απόλυσης μαθητών Επαγγελματικού Λυκείου» της Τροπολογίας του Σχέδιο Νόμου «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», η αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 του Ν.4186/2013 ως εξής (οι εγγραφές που φέρουν υπογράμμιση αποτελούν τις αιτούμενες προσθήκες στο αρχικό κείμενο του Νόμου):

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Ν. 4186/2013, αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής:
1. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., όσοι κατέχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου, καθώς και όσοι είναι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου και μετά από φοίτηση απαλλασσόμενη εκ του λόγου αυτού από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας λαμβάνουν μόνο πτυχίο ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή:
α) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, το οποίο ορίζεται σε 50% των διατιθέμενων σε κάθε Σχολή, Τμήμα και Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Τ.Ε.Ι., ενώ το υπόλοιπο 50% των θέσεων καταλαμβάνεται από τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων,
β) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου,
γ) στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και
δ) στη Σχολή Αστυφυλάκων, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Κατά την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου, εκτός των αντιστοίχων ή συναφών του πτυχίου τους Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. δύνανται να δηλώσουν και δεύτερη ομάδα, τις Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων Υγείας – Πρόνοιας ή Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Η αντιστοιχία των Ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ. με τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. (δύο για κάθε ειδικότητα), ορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., δύο μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο μαθήματα ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, μετά την απόλυση του μαθητή από το Επαγγελματικό Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από κεντρική επιτροπή εξετάσεων. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων.

 «Η παράγραφος 2 του άρθρου 13 Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του Ν. 4186/2013, αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου ως εξής:
2. Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., όσοι κατέχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου καθώς και όσοι είναι απόφοιτοι κάθε τύπου Λυκείου και μετά από φοίτηση απαλλασσόμενη εκ του λόγου αυτού από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας λαμβάνουν μόνο πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εισάγονται με τους βαθμούς που λαμβάνουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου:
α) σε αντίστοιχες ή συναφείς του πτυχίου τους Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, και σε ειδικό ποσοστό θέσεων, το οποίο ορίζεται σε 5% τουλάχιστον των διατιθέμενων σε κάθε Σχολή και Τμήμα, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται από τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων,
β) στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και
γ) στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε ειδικό ποσοστό θέσεων που ορίζεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Η αντιστοιχία των Ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. με τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, καθώς και η αύξηση του ειδικού ποσοστού των θέσεων στα Πανεπιστήμια άνω του 5%, ορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όχι αργότερα της 30ης Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.

Στη σύνταξη της Αιτιολογικής Έκθεσης μπορεί να συμβάλλει το εισαγωγικό μέρος της παρούσας επιστολής.
Παρακαλούμε για την αποδοχή των δίκαιων και αιτιολογημένων αιτημάτων μας και για τις ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σταμάτης Σταματιάδης
ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Αμπόνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου