Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψήφιων Εκπαιδευτών ΚΔΒΜ της υπ' αρ. πρ. 660/6/41612/16-07-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Προσωρινοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτών ΚΔΒΜ της υπ' αρ. πρ. 660/6/41612/16-07-2014 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας" ΑΠ7 και ΑΠ 8 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκη Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικού πόρους στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων (Αρ. Απόφασης ΔΣ / ΙΝΕΔΙΒΙΜ: 2479/112/25-11-2014)

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2014-11-26-ap-ds-2479.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 2479/112/25-11-2014
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612 10-pelop.zip)660-6-41612 10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-01-an-makedonia-thraki.zip)660-6-41612 01. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-02-k-makedonia.zip)660-6-41612 02. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-03-d-makedonia.zip)660-6-41612 03. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-04-hpeirou.zip)660-6-41612 04. ΗΠΕΙΡΟΥ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-05-thessalias.zip)660-6-41612 05. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-06-ionion.zip)660-6-41612 06. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-07-dyt-elladas.zip)660-6-41612 07. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-09-attikis.zip)660-6-41612 09. ΑΤΤΙΚΗΣ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-11-v-aigaiou .zip)660-6-41612 11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (660-6-41612-13-kriti.zip)660-6-41612 13. ΚΡΗΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου