Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016

Τροποποίηση της αριθ. ΥΑ 6114/Κ4/15-1-2015 (ΦΕΚ 26 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΑ 49493/Κ4/26-3-2015 (ΦΕΚ 210 ΥΟΔΔ) και την αριθ. ΥΑ 95824/Κ4/17-6-2015 (ΦΕΚ 474 ΥΟΔΔ)


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου