Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής και οργάνωση της μαθητείας και σχολικών συνεταιρισμώνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εργάζεται στην παρούσα φάση για την θεσμοθέτηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ίδρυση των ΙΕΚ ΕΑΕ, με την οργάνωση της μαθητείας και των σχολικών συνεταιρισμών.

Ειδικότερα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 15717/Δ3/01-02-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 310/τ.Β’/15-02-2016), με θέμα «Επέκταση του θεσμού του σχολικού συνεταιρισμού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», ο θεσμός του Σχολικού Συνεταιρισμού επεκτείνεται και στις σχολικές μονάδες ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια).Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές εξελίσσονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου