Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

Αυτοδίκαιη αργία δασκάλου και αναστολή καθηκόντων εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας


 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Μια διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης αργίας εκπαιδευτικού και μια απόφαση που αφορά την αναστολή άσκησης καθηκόντων εκπαιδευτικού και την παραπομπή του σε Πειθαρχικό Συμβούλιο, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλη.

Αυτοδίκαιη αργία

Η  απόφαση για την πράξη της αυτοδίκαιης αργίας αφορά μόνιμο εκπαιδευτικό της ειδικότητας ΠΕ70- Δασκάλων στον οποίο ασκήθηκε εις βάρος του ποινική δίωξη  για το αδίκημα: «κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια σε βάρος παθόντων που δεν συμπλήρωσαν τα δεκατέσσερα έτη, τελεσθείσα από εκπαιδευτικό κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση (παράβ. άρθρ. 94 παρ. 1, 98, 342 παρ. 1α , 2γ Π.Κ.)».
Από τις 18-2-2016, ημερομηνία κατά την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος του ανωτέρω εκπαιδευτικού, παύει η άσκηση των καθηκόντων του, κύριων και παρεπόμενων.
Αναστολή άσκησης καθηκόντων

Η αναστολή άσκησης καθηκόντων αφορά εκπαιδευτικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Εύβοιας. Για τον εν λόγω εκπαιδευτικό προηγήθηκε εισήγηση του Δ/ντη της Δ/νσης Δ.Ε Εύβοιας, η οποία εκδόθηκε μετά από έγγραφη καταγγελία γονέα μαθήτριας, σύμφωνα με την οποία συντρέχουν λόγοι επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος για την απομάκρυνση από τα καθήκοντά του, καθώς από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μέσω συγκεκριμένου Μέσου Κοινωνικής δικτύωσης, προέκυψαν στοιχεία παρενόχλησης της συγκεκριμένης μαθήτριας.
Ο εκπαιδευτικός παραπέμπεται στο Α΄ Τμήμα του Π/θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,  προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει εντός τριάντα ημερών για την θέση του ή μη σε Δυνητική αργία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. Ν.3528/2007 ( ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9-2-2007) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 / τ.Α΄/11-5-2015), άλλως το διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου