Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

Νέα καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις εκπαιδευτικών στην Ενισχυτική


Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 30544/Δ2/22-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΕΞ54653ΠΣ-ΧΨΒ) εγκυκλίου, ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016, κατά μία ημέρα.

Νέα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14.00.
                
Για την εγκύκλιο της παράτασης προθεσμίας πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου