Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016

«Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης»...Επιμορφωτικό πρόγραμμα...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

      
      Το Εθνικό  και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σχεδίασε και θέτει σε  λειτουργία το επιμορφωτικό πρόγραμμα  «Ψυχική Υγεία και Διαδίκτυο: Δυσλειτουργικές συμπεριφορές στο Διαδίκτυο – Τρόποι παρέμβασης και πρόληψης» διάρκειας 70 ωρών.
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο (10 μόρια) για τα στελέχη των Δημόσιων Υπηρεσιών από την Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
§ Επιστήμονες Υγείας [Ιατρούς, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς λειτουργούς, κ.λπ.].
§ Υπαλλήλους / Στελέχη όλων των βαθμίδων της Υγείας [Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας]
§ Εργαζόμενους σε Μονάδες Υγείας [Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Αστικού Τύπου].
§ Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
§ Εργαζόμενους σε ασφαλιστικούς φορείς.
§ Κληρικούς, Στελέχη της Αστυνομίας και των Σωμάτων Ασφαλείας και Επιστήμονες Πληροφορικής.
§ Υπαλλήλους / Στελέχη Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με θέματα Ψυχικής Υγείας.
§ Φοιτητές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
  • Να αναδείξει τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη χρήση του Διαδικτύου
  • Να προτείνει ωφέλιμες πρακτικές και τρόπους ασφαλούς περιήγησης στο Διαδίκτυο, ώστε να βοηθήσει τους χρήστες που δυσκολεύονται.
  • Να επιμορφώσει και να ενδυναμώσει τους εκπαιδευόμενους στο χώρο εργασίας τους και να τους δώσει τα απαραίτητα εφόδια όχι μόνο να βοηθήσουν ανήλικους, ενηλίκους και οικογένειες, αλλά και να είναι σε θέση να συντονίζουν προγράμματα πρόληψης σχετικά με τα αντίστοιχα θέματα.
  • Να βοηθήσει, μέσα από  βιωματική εκπαίδευση και θεατρικά δρώμενα, τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν από κάθε πλευρά τον κόσμο του Διαδικτύου.
 Το πρόγραμμα είναι  αυτοχρηματοδοτούμενο και θα υλοποιηθεί σε όλη την Επικράτεια από εξειδικευμένους επιστήμονες με εμπειρία στα θέματα του Διαδικτύου. Θα διεξάγεται σε 7ωρες συναντήσεις και θα έχει συνολική διάρκεια 70 ώρες. Η μέρα έναρξης του Προγράμματος θα είναι η 18η Μαρτίου και η καταληκτική ημερομηνία εγγραφών ορίζεται η 8/3/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.phweb.psych.uoa.gr/ και στο τηλέφωνο 210 - 2718268
  
Πέτρος Ρούσσος
Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου